Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Tmi Piritta Hagman, Lauttasaaren Äitiysfysioterapia
Y-tunnus: 2708683-6
www.femmefysio.com
Osoite: Lauttasaarentie 40, 00200 Helsinki
Puhelin: 041 507 0707
Sähköposti: aitiysfysio@gmail.com

Rekisteriasioita hoitaa

Piritta Hagman
Osoite: Lauttasaarentie 40, 00200 Helsinki
Puhelin: 041 507 0707
Sähköposti: aitiysfysio@gmail.com

Lauttasaaren Äitiysfysioterapia asiakasrekisteri

Rekisteri sisältää kaikki asiakassuhteen hoitamiseen ja laskutukseen tarvittavat tiedot, myös terveystietoja. Rekisteriin kirjataan henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja terveydentilaan liittyviä henkilön hoidon kannalta tarpeellisia tietoja.

Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään nettisivuilla olevan ajanvarausjärjestelmän avulla sekä hoitotilanteessa asiakkaan kanssa keskustellen. Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella hakea myös Kanta-järjestelmän kautta. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen. Asiakassuhteen hoitaminen ei ole mahdollista ilman tietojen antamista.

Rekisterin tietoja säilytetään Diarium-nimisessä ohjelmistossa, jota hallinnoi ja ylläpitää Finnish Net Solutions Oy. Finnish Net Solutions Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan riittävää suojaustasoa tietosuojan edellyttämällä tavalla. Rekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Rekisteriin on pääsy vain Lauttasaaren Äitiysfysioterapian yrittäjällä, Finnish Net Solutions Oy:n ohjelmistotuella ja mahdollisilla yrittäjän valtuuttamilla yhteistyökumppaneilla, joilta vaaditaan vahvaa sitoutumista tietoturvan noudattamiseen. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai valtuutuksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilöllä on oikeus tarkastella ja muuttaa rekisterissä olevia tietoja. Tietojen poistaminen on mahdollista lain edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietojen muuttamiseksi henkilön on tehtävä kirjallinen pyyntö ja toimitettava se henkilökohtaisesti yllä mainitulle tietosuojavastaavalle. Henkilön tulee voida todistaa henkilöllisyytensä pyyntöä tehdessään.

Lauttasaaren Äitiysfysioterapia uutiskirjerekisteri

Rekisteri sisältää markkinoinnissa käytettäviä tietoja. Rekisteriin kirjataan henkilön sähköpostiosoite.

Rekisterissä olevat tiedot saadaan nettisivuilla olevan uutiskirjeen tilauslinkin kautta. Tietojen kerääminen perustuu suostumukseen. Henkilö antaa itse sähköpostiosoitteensa, joka lisätään sähköpostilistalle.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilöllä on oikeus tarkastella ja muuttaa rekisterissä olevia tietoja. Tiedot säilyvät rekisterissä ellei henkilö itse pyydä niiden poistamista. Henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista ja kieltää tietojen käyttö markkinointitarkoitukseen. Tietojen muuttaminen ja poistaminen mahdollistetaan uutiskirjeestä löytyvillä linkeillä. Tietoja muutetaan ja poistetaan asiakkaan pyynnöstä myös sähköpostitse tulleen pyynnön perusteella. Pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta kuin se, joka on merkitty rekisteriin.